GDPR – Fotovoltaice

Clauze si conditii de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

 

Societatea Adrem Link SRL., cu sediul social in strada Str. Alexandrina, nr. 20 -22, etaj 3, sect. 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 7380 / 2016, C.I.F. RO 36126264, („Adrem” sau „Operatorul”), in vederea prestării serviciilor specifice programului „Casa Verde”, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Notificare.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre Adrem in activitatea de furnizare a serviciilor anterior menționate:

 

  1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital). Datele sunt necesare pentru incheierea in mod valabil a unui contract de prestari servicii pentru accesarea programului „Casa Verde” si derularea raportului contractual cu Operatorul.
  2. Date privind bunurile detinute (date privind, imobilul detinut de o persoana fizica, care face obiectul programului „casa verde”). Datele sunt necesare pentru stabilirea solutiilor tehnice precum si pentru validarea conditiilor legale impuse prin programul „Casa Verde”.
  3. Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile Adrem, inregistrarile audio ale convorbirilor telefonice din Call-Center, adresa IP captata la utilizarea website-urilor si aplicatiilor Adrem). Datele sunt necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatiile Adrem, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clientilor precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de Adrem).

 

Scopul in care datele personale sunt utilizate. Adrem colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile mentionate mai sus, are ca temei:

 

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

 

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene. Adrem ar putea sa transfere datele personale catre alte companii din afara sau din cadrul Grupului Adrem, aflate in exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, Adrem a luat o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeana

 

Stocarea datelor personale. Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti. Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale.

 

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

 

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca Adrem prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.

 

(2) Dreptul la rectificare Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

 

(3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.

 

(4) Dreptul de a va retrage consimtamantul Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

 

(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

 

(6) Dreptul la portabilitatea datelor Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.

 

(7) Dreptul la opozitie Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

 

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ. Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

 

(9) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor

 

(10) Dreptul de a va adresa justitiei

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in legatura cu utilizarea de catre Adrem a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii. Ne puteti contacta: – prin e-mail – la adresa: protectiadatelor@adrem.ro; – personal – la oricare din punctele de lucru Adrem; – printr-o cerere transmisa prin posta.

 

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a companiei www.adrem.ro.